Raport bieżący nr 20/2019

Tytuł raportu: Uzupełnienie informacji nt. osób powołanych na stanowiska Członków Zarządu ENEA S.A.
Data: 27.05.2019 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 20/2019

Uzupełnienie informacji nt. osób powołanych na stanowiska Członków Zarządu ENEA S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 15/2019 z 16 maja 2019 roku, Zarząd ENEA S.A. przekazuje w załączeniu uzupełnienie informacji nt. Pana Mirosława Kowalika, Pana Piotra Adamczaka, Pana Jarosława Ołowskiego i Pana Zbigniewa Piętki powołanych w skład Zarządu na nową wspólną kadencję.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […].