Raport bieżący nr 19/2019

Tytuł raportu: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ENEA S.A. w dniu 20 maja 2019 roku
Data: 22.05.2019 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 19/2019

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Zarząd ENEA S.A. ("Spółka") informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 20 maja 2019 roku ("ZWZ") akcjonariuszami posiadającymi ponad 5% głosów na tym ZWZ byli:

- Skarb Państwa, który posiadał na ZWZ 227.357.768 akcji ENEA S.A., z których przysługiwało 227.357.768 głosów, co stanowiło 71,26% liczby głosów na tym ZWZ i odpowiadało 51,50% ogólnej liczby głosów w Spółce,

- Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień", który posiadał na ZWZ 22.000.000 akcji ENEA S.A., z których przysługiwało 22.000.000 głosów, co stanowiło 6,90% liczby głosów na tym ZWZ i odpowiadało 4,98% ogólnej liczby głosów w Spółce.