Raport bieżący nr 15/2019

Tytuł raportu: Powołanie Członków Zarządu ENEA S.A. nowej kadencji
Data: 16.05.2019 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 15/2019

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd ENEA S.A. ("Spółka") informuje, iż 16 maja 2019 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały w przedmiocie powołania na nową wspólną kadencję, z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2018 rok:

- Pana Mirosława Kowalika na stanowisko Prezesa Zarządu ENEA S.A.,

- Pana Piotra Adamczaka na stanowisko Członka Zarządu ENEA S.A. ds. Handlowych,

- Pana Jarosława Ołowskiego na stanowisko Członka Zarządu ENEA S.A. ds. Finansowych,

- Pana Zbigniewa Piętkę na stanowisko Członka Zarządu ENEA S.A. ds. Korporacyjnych.

Pozostałe informacje nt. powołanych Członków Zarządu Spółki zostaną przekazane do publicznej wiadomości w odrębnym raporcie bieżącym po uzyskaniu przez Spółkę stosownych informacji oraz oświadczeń.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […].