Raport bieżący nr 14/2019

Tytuł raportu: Projekty uchwał przesłane przez Akcjonariusza dotyczące zmienionego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A.
Data: 16.05.2019 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 14/2019

Projekty uchwał przesłane przez Akcjonariusza dotyczące zmienionego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie wniosku Akcjonariusza dot. umieszczenia dodatkowych punktów w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 20 maja 2019 r. (ZWZ), Zarząd ENEA S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 16 maja 2019 r. wpłynęło do Spółki pismo Akcjonariusza zawierające projekty uchwał na ZWZ w sprawach objętych wskazanym powyżej wnioskiem.

Treść projektów uchwał otrzymanych od Akcjonariusza Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […].