Raport bieżący nr 1/2019

Tytuł raportu: Rozpoczęcie rozmów na temat potencjalnej współpracy w projekcie budowy Elektrowni Ostrołęka C
Data: 07.01.2019 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 1/2019

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd ENEA S.A. ("Emitent") informuje, że 7 stycznia 2019 roku Emitent oraz spółki Energa S.A. ("Energa") i PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("PGE") rozpoczęły rozmowy mogące skutkować zaangażowaniem PGE w projekt budowy Elektrowni Ostrołęka C, który realizowany jest obecnie przez Emitenta i Energa.