Raport bieżący nr 66/2018

Tytuł raportu: Informacja w sprawie wyniku aukcji rynku mocy na 2023 rok
Data: 21.12.2018 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 66/2018

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd ENEA S.A. informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia w dniu 21 grudnia 2018 roku aukcji rynku mocy, po uwzględnieniu wyników aukcji z 15 listopada 2018 roku i 5 grudnia 2018 roku, dla jednostek należących do Grupy Kapitałowej ENEA na rok 2023 zakontraktowanych zostało łącznie nie mniej niż 3.663 MW obowiązku mocowego.

W porównaniu z wynikami aukcji głównej z dnia 5 grudnia 2018 roku, o których ENEA S.A. informowała w raporcie bieżącym nr 64/2018, poziom zawartych przez Grupę Kapitałową ENEA wieloletnich umów mocowych został uzupełniony o 37 MW w ramach odnowionych kontraktów jednorocznych zawartych na rok 2023.

Cena zamknięcia aukcji z 21 grudnia 2018 roku na rundzie 8 mieści się w przedziale 189,95 - 217,06 PLN/kW/rok i zgodnie z art.38 ust.1 ustawy o rynku mocy z dnia 8 grudnia 2017 roku, zostanie w terminie 3 dni roboczych podana do publicznej wiadomości przez PSE S.A.

Ponadto Zarząd ENEA S.A. informuje, że powziął informację od Spółki Elektrownia Ostrołęka Sp. z o.o. ("Spółka"), o wyniku rozstrzygnięcia aukcji rynku mocy na rok 2023, dla nowej jednostki wytwórczej. Spółka zakontraktowała łącznie 852,6 MW obowiązku mocowego (z umową mocową na 15 lat). Cena zamknięcia aukcji mieści się w przedziale 189,95 - 217,06 PLN/kW/rok.

Zgodnie z zapisami umowy inwestycyjnej zawartej 8 grudnia 2016 r. ENEA S.A. posiada 50% udziałów Elektrowni Ostrołęka Sp. z o.o., oraz taką samą liczbę głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Obowiązki mocowe zakontraktowane na podstawie aukcji z 21 grudnia 2018 roku nie są ostatecznymi wynikami aukcji mocy. Ostateczne wyniki aukcji mocy ogłasza Prezes URE w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie internetowej, w pierwszym dniu roboczym następującym po 21 dniu od dnia zakończenia aukcji mocy. Do tego czasu wszystkie umowy sprzedaży obowiązków mocowych są warunkowe.