Raport bieżący nr 65/2018

Tytuł raportu: Informacja w sprawie ogłoszonych przez PSE wstępnych wyników aukcji rynku mocy na 2022 rok
Data: 10.12.2018 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 65/2018

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 64/2018, Zarząd ENEA S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, że 10 grudnia 2018 roku Spółka powzięła informacje o przekazaniu przez PSE S.A. do publicznej wiadomości wstępnych wyników aukcji głównej rynku mocy na 2022 rok, w tym cenę zamknięcia aukcji mocy, która wynosi 198,00 PLN/kW/rok.

Mając na uwadze wyniki powyższej aukcji, jak również wyniki aukcji z 15 listopada 2018 roku Emitent szacuje, iż przychody Grupy Kapitałowej ENEA z rynku mocy mogą wynosić w 2022 roku:

1) dla bloku 11 w Elektrowni Kozienice (z umową mocową na 15 lat) i zakontraktowanych 915 MW – ok. 220 mln PLN;

2) dla jednostek modernizowanych (z umową mocową na 5 lat) i zakontraktowanych 2.711 MW – ok. 651 mln PLN;

3) dla jednostek istniejących (z umową mocową na 1 rok) i zakontraktowanych 37 MW – ok. 7 mln PLN.

Wskazane powyżej obowiązki mocowe dla kontraktów jednorocznych nie są ostatecznymi wynikami aukcji mocy. Ostateczne wyniki aukcji mocy ogłasza Prezes URE w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie internetowej, w pierwszym dniu roboczym następującym po 21 dniu od dnia zakończenia aukcji mocy. Do tego czasu wszystkie umowy sprzedaży obowiązków mocowych są warunkowe.

Jednocześnie Emitent informuje, iż w przypadku gdy ostateczne wyniki aukcji mocy będą istotnie różniły się od zaprezentowanych wstępnych wyników, Spółka przekaże stosowną aktualizację w trybie raportu bieżącego.