Raport bieżący nr 64/2018

Tytuł raportu: Informacja w sprawie wyniku aukcji rynku mocy na 2022 rok
Data: 05.12.2018 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 64/2018

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 

Zarząd ENEA S.A. informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia w dniu 5 grudnia 2018 roku aukcji rynku mocy, po uwzględnieniu wyników aukcji z 15 listopada 2018 roku, dla jednostek należących do Grupy Kapitałowej ENEA na rok 2022 zakontraktowanych zostało łącznie nie mniej niż 3.663 MW obowiązku mocowego.

W porównaniu z wynikami aukcji głównej z dnia 15 listopada 2018 roku, o których ENEA S.A. informowała w raporcie bieżącym nr 62/2018, poziom zawartych przez Grupę Kapitałową ENEA wieloletnich umów mocowych został uzupełniony o 37 MW w ramach odnowionych kontraktów jednorocznych zawartych na rok 2022.

Cena zamknięcia aukcji z 5 grudnia 2018 roku na rundzie 7 mieści się w przedziale 195,28 – 219,66 PLN/kW/rok, i zgodnie z art.38 ust.1 ustawy o rynku mocy z dnia 8 grudnia 2017 roku, zostanie w terminie 3 dni roboczych podana do publicznej wiadomości przez PSE S.A.

Obowiązki mocowe zakontraktowane na podstawie aukcji z 5 grudnia 2018 roku nie są ostatecznymi wynikami aukcji mocy. Ostateczne wyniki aukcji mocy ogłasza Prezes URE w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie internetowej, w pierwszym dniu roboczym następującym po 21 dniu od dnia zakończenia aukcji mocy. Do tego czasu wszystkie umowy sprzedaży obowiązków mocowych, dla tej aukcji, są warunkowe.