Raport bieżący nr 63/2018

Tytuł raportu: Wyrażenie wstępnego zainteresowania sprzedażą udziałów w PGE EJ1 Sp. z o.o.
Data: 04.12.2018 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 63/2018

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W związku z wyrażonym przez PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. wstępnym zainteresowaniem dotyczącym nabycia wszystkich udziałów w PGE EJ1 Sp. z o.o., Zarząd ENEA S.A. ("Emitent") informuje, że 4 grudnia 2018 roku wyraził wstępne zainteresowanie sprzedażą udziałów w PGE EJ1 Sp. z o.o., których właścicielem jest Emitent.

PGE EJ 1 Sp. z o.o. jest spółką celową, która odpowiedzialna jest za przygotowanie i realizację inwestycji polegającej na budowie i eksploatacji pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. Emitent posiada 10% udziałów w spółce PGE EJ1.