Raport bieżący nr 52/2018

Tytuł raportu: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ENEA S.A. w dniu 24 września 2018 roku
Data: 26.09.2018 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 52/2018

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Zarząd ENEA S.A. ("Spółka") informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 24 września 2018 roku ("NWZ") akcjonariuszami posiadającymi ponad 5% głosów na tym NWZ byli:

- Skarb Państwa, który posiadał na NWZ 227.357.768 akcji ENEA S.A., z których przysługiwało 227.357.768 głosów, co stanowiło 68,81% liczby głosów na tym NWZ i odpowiadało 51,50% ogólnej liczby głosów w Spółce,

- Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny, który posiadał na NWZ 19.320.000 akcji ENEA S.A., z których przysługiwało 19.320.000 głosów, co stanowiło 5,85% liczby głosów na tym NWZ i odpowiadało 4,38% ogólnej liczby głosów w Spółce,

- Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota jesień", który posiadał na NWZ 18.000.000 akcji ENEA S.A., z których przysługiwało 18.000.000 głosów, co stanowiło 5,45% liczby głosów na tym NWZ i odpowiadało 4,08% ogólnej liczby głosów w Spółce,

- fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A., które posiadały na NWZ łącznie 22.116.273 akcji ENEA S.A., z których przysługiwało 22.116.273 głosów, co stanowiło 6,69% liczby głosów na tym NWZ i odpowiadało 5,01 % ogólnej liczby głosów w Spółce.