Raport bieżący nr 50/2018

Tytuł raportu: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. w dniu 24 września 2018 roku
Data: 24.09.2018 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 50/2018

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. w dniu 24 września 2018 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd ENEA S.A. (Spółka) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. w dniu 24 września 2018 roku wraz z informacją dotyczącą uchwały, która była poddana pod głosowanie, lecz nie została podjęta. Jednocześnie Spółka informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, natomiast Akcjonariusze głosujący przeciwko uchwałom 2 i 3 podjętym przez to Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zgłosili sprzeciwy do tych uchwał.

Szczegółowa podstawa prawna § 19 ust. 1 pkt 6-9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […].