Raport bieżący nr 47/2018

Tytuł raportu: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. na dzień 24 września 2018 roku
Data: 28.08.2018 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 47/2018

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. na dzień 24 września 2018 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki ENEA S.A. ("Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 29 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 24 września 2018 roku, godz. 11:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A., które odbędzie się w hotelu Mercure Warszawa Centrum (sala Ballada, piętro I), przy ul. Złotej 48/54 w Warszawie.

Pełną treść ogłoszenia Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.