Raport bieżący nr 43/2018

Tytuł raportu: Wyrażenie zgody przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Elektrownia Ostrołęka Sp. z o.o. na zawarcie Umowy o zamówienie publiczne w trybie dialogu konkurencyjnego pn. „Budowa Elektrowni Ostrołęka C o mocy ok. 1000 MW” z Generalnym Wykonawcą
Data: 06.07.2018 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 43/2018

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 40/2018 z 2 lipca 2018 roku oraz nr 42/2018 z 5 lipca 2018 roku, Zarząd ENEA SA ("Emitent") informuje, że w dniu 6 lipca 2018 roku powziął informację o wyrażeniu zgody przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Elektrownia Ostrołęka Sp. z o.o. ("Spółka") na zawarcie Umowy o zamówienie publiczne z Generalnym Wykonawcą: Konsorcjum GE Power Sp. z o.o. – Lider Konsorcjum oraz ALSTOM Power Systems S.A.S., wyłonionym w ramach przeprowadzonego przez Spółkę postępowania o udzielenie sektorowego zamówienia publicznego w trybie dialogu konkurencyjnego pn. "Budowa Elektrowni Ostrołęka C o mocy ok. 1000 MW". Zgodnie z Umową Spółki, zgromadzenie wspólników Spółki wyraża w formie uchwały zgodę na zawarcie Umowy z Generalnym Wykonawcą.

Pozostałe warunki zostały opisane w ww. raportach bieżących.

Emitent w osobnym raporcie bieżącym przekaże dalsze informacje o zawarciu Umowy.