Raport bieżący nr 39/2018

Tytuł raportu: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ENEA S.A. w dniu 25 czerwca 2018 roku
Data: 27.06.2018 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 39/2018

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Zarząd ENEA S.A. ("Spółka") informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 25 czerwca 2018 roku ("ZWZ") akcjonariuszami posiadającymi ponad 5% głosów na tym ZWZ byli:

- Skarb Państwa, który posiadał na ZWZ 227.357.768 akcji ENEA S.A., z których przysługiwało 227.357.768 głosów, co stanowiło 69,30% liczby głosów na tym ZWZ i odpowiadało 51,50% ogólnej liczby głosów w Spółce,

- Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny, który posiadał na ZWZ 19.000.000 akcji ENEA S.A., z których przysługiwało 19.000.000 głosów, co stanowiło 5,79% liczby głosów na tym ZWZ i odpowiadało 4,30% ogólnej liczby głosów w Spółce,

- Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota jesień", który posiadał na ZWZ 18.800.000 akcji ENEA S.A., z których przysługiwało 18.800.000 głosów, co stanowiło 5,73% liczby głosów na tym ZWZ i odpowiadało 4,26% ogólnej liczby głosów w Spółce,

- fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A., które posiadały na ZWZ łącznie 22.116.274 akcji ENEA S.A., z których przysługiwało 22.116.274 głosów, co stanowiło 6,74% liczby głosów na tym ZWZ i odpowiadało 5,01 % ogólnej liczby głosów w Spółce.