Raport bieżący nr 37/2018

Tytuł raportu: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ENEA S.A. w dniu 28 maja 2018 roku
Data: 30.05.2018 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 37/2018

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Zarząd ENEA S.A. ("Spółka") informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 28 maja 2018 roku ("NWZ") akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% głosów na tym NWZ byli:

- Skarb Państwa, który posiadał na NWZ 227.357.768 akcji ENEA S.A., z których przysługiwało 227.357.768 głosów, co stanowiło 68,16% liczby głosów na tym NWZ i odpowiadało 51,50% ogólnej liczby głosów w Spółce,

- Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny, który posiadał na NWZ 19.000.000 akcji ENEA S.A., z których przysługiwało 19.000.000 głosów, co stanowiło 5,70% liczby głosów na tym NWZ i odpowiadało 4,30% ogólnej liczby głosów w Spółce,

- Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień", który posiadał na NWZ 18.800.000 akcji ENEA S.A., z których przysługiwało 18.800.000 głosów, co stanowiło 5,64% liczby głosów na tym NWZ i odpowiadało 4,26% ogólnej liczby głosów w Spółce,

- fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A., które posiadały na NWZ łącznie 24.310.900 akcji ENEA S.A., z których przysługiwało 24.310.900 głosów, co stanowiło 7,29% liczby głosów na tym NWZ i odpowiadało 5,51 % ogólnej liczby głosów w Spółce, w tym PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek, który posiadał na NWZ 17.309.200 akcji ENEA S.A., z których przysługiwało 17.309.200 głosów, co stanowiło 5,19% liczby głosów na tym NWZ i odpowiadało 3,92% ogólnej liczby głosów w Spółce.