Raport bieżący nr 31/2018

Tytuł raportu: Uzupełnienie dokumentacji na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. zwołane na dzień 28 maja 2018 roku
Data: 17.05.2018 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 31/2018

Uzupełnienie dokumentacji na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. zwołane na dzień 28 maja 2018 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 27/2018 zawierającego projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 28 maja 2018 roku, Zarząd ENEA S.A. (Spółka) przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego, w ramach dokumentów, które mają być przedmiotem obrad walnego zgromadzenia, pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Spółki "Sprawozdanie ENEA S.A. o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok zakończony 31 grudnia 2017 r."

Jednocześnie Spółka przypomina, że przedstawienie ww. sprawozdania planowane jest w ramach pkt 8 planowanego porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […].