Raport bieżący nr 27/2018

Tytuł raportu: Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. zwołanego na dzień 28 maja 2018 roku
Data: 30.04.2018 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 27/2018

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. zwołanego na dzień 28 maja 2018 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Działając zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […], Zarząd ENEA S.A. (Spółka) przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A., które odbędzie się w dniu 28 maja 2018 roku wraz ze wskazaniem proponowanych zmian w Statucie Spółki w związku z punktem 5, 6 i 7 planowanego porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A.