Raport bieżący nr 26/2018

Tytuł raportu: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. na dzień 28 maja 2018 roku
Data: 30.04.2018 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 26/2018

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. na dzień 28 maja 2018 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki ENEA S.A. ("Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 29 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 28 maja 2018 roku, godz. 11.00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. z siedzibą w Poznaniu. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. odbędzie się w Regent Warsaw Hotel (sala konferencyjna Koral), przy ul. Belwederskiej 23 w Warszawie.

Pełną treść ogłoszenia Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.