Raport bieżący nr 9/2018

Tytuł raportu: Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enea S.A. zwołanego na dzień 16 kwietnia 2018 roku
Data: 19.03.2018 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 9/2018

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enea S.A. zwołanego na dzień 16 kwietnia 2018 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Działając zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […], Zarząd Enea S.A. (Spółka) przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enea S.A., które odbędzie się w dniu 16 kwietnia 2018 roku.