Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz na podstronie Polityka Prywatności.

Uwaga. Przeglądasz artykuł starszy niż rok – informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne

Rok Elektrowni Połaniec w Grupie Enea

Rok temu Elektrownia Połaniec stała się częścią Grupy Enea. Zakup od francuskiego koncernu Engie największej elektrowni w południowo-wschodniej części kraju zwiększył potencjał wytwórczy Enei, w tym zielonej energii produkowanej z jednego z największych na świecie bloków biomasowych. Dziś Enea Połaniec jest ważną częścią Grupy i ma stabilną perspektywę funkcjonowania oraz rozwoju.

– Ostatni rok był dla Grupy Enea okresem dynamicznego rozwoju. Dzięki akwizycji Elektrowni Połaniec i nowemu blokowi Elektrowni Kozienice dysponujemy dziś 6,2 GW zainstalowanej mocy. Przez ostatni rok Enea Elektrownia Połaniec stała się ważnym ogniwem naszej Grupy. Dzięki postępującemu procesowi integracji możemy wykorzystywać potencjał obszaru wydobywczo-wytwórczego Kozienice-Bogdanka-Połaniec i z powodzeniem realizować naszą Strategię. Przewidujemy dalszy rozwój elektrowni, między innymi z wykorzystaniem nowych technologii, takich jak wytwarzanie energii elektrycznej w oparciu o paliwo RDF – powiedział Mirosław Kowalik, prezes Enei.

Połaniec to czwarta co do wielkości elektrownia w Polsce, konsekwentnie modernizowana od połowy lat dziewięćdziesiątych. W ostatnich latach powstał tu nowoczesny system dostaw i współspalania biomasy wraz z Zielonym Blokiem o mocy 225 MW.

– Dzięki obecności w Grupie, Elektrownia Połaniec ma zapewnioną stabilną przyszłość. Zgodnie z zapowiedziami nasze moce wytwórcze zostaną dostosowane do wymogów środowiskowych dyrektywy BAT. Jak już informowano, szacunkowo inwestycje na ten cel do 2023 r. mogą sięgnąć ok. 350 mln zł. Siła inwestycyjna Grupy pozwala nam patrzeć spokojnie na to wyzwanie – powiedział Lech Żak, prezes Enei Połaniec.

Grupa Enea podjęła również decyzję o kontynuowaniu projektu Feniks, w ramach którego w ostatnich latach zwiększono sprawność i wydłużono żywotność pięciu bloków węglowych elektrowni. Decyzją poprzedniego właściciela projekt został wstrzymany – Enea wróciła do zahamowanego planu modernizacji. Grupa Enea pracuje także nad rozwiązaniami dotyczącymi najstarszego, pierwszego, bloku elektrowni, który ma przed sobą w ramach derogacji jeszcze 4-5 lat pracy.

Grupa Enea działa według zasad społecznej odpowiedzialność biznesu. Korzysta na tym społeczność lokalna Połańca. Od roku Enea Połaniec angażuje się w poprawę bezpieczeństwa mieszkańców oraz rozwój edukacji i sportu. Intensywnie rozwinął się także wolontariat pracowniczy. Pracownicy Enei Połaniec wspólnie z Fundacją Enea realizują już m.in. projekt współpracy z Domem Ojca Gwidona w Pacanowie i szkolenia z zakresu bezpieczeństwa wspólnie z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi. Ostatnie efekty współpracy lokalnej to zakup przez Fundację Enea łodzi ratowniczej dla strażaków z Połańca i przekazanie nowoczesnego sprzętu medycznego wspólnie z Fundacją Wspomagania Oświaty do Szpitala w Staszowie. 

Enea Połaniec to jeden z większych i znaczących pracodawców w regionie. Zajmuje pierwsze miejsce na liście największych firm przemysłowych województwa świętokrzyskiego w rankingu Złota Setka. Pozycję spółki na rynku pracy potwierdzają także zdobyte w 2017 r. tytuły TOP Pracodawcy Polski Wschodniej i ryngraf Pracodawcy Zasłużonego dla Obronności Państwa.