Raport bieżący nr 7/2018

Tytuł raportu: Informacja o rezygnacji z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Enea S.A.
Data: 13.03.2018 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 7/2018

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Enea S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 13 marca 2018 roku do Spółki wpłynęła datowana na ten sam dzień rezygnacja Pan Pawła Skopińskiego z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Enea S.A. Przyczyna rezygnacji nie została wskazana.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […].