Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz na podstronie Polityka Prywatności.

Uwaga. Przeglądasz artykuł starszy niż rok – informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne

Grupa Enea poprawia wyniki operacyjne i zamyka 2017 rok dwucyfrowym wzrostem EBITDA i zysku netto

Rok 2017 był dla Grupy Enea okresem dalszego rozwoju innowacyjnego koncernu surowcowo-energetycznego. Grupa znacząco powiększyła moce wytwórcze przejmując Elektrownię Połaniec, a także uruchamiając najnowocześniejszy w Polsce blok energetyczny o mocy 1.075 MW w Elektrowni Kozienice. Enea, w ujęciu r/r, poprawiła zdecydowaną większość wyników finansowych i operacyjnych – wynika ze wstępnych danych za 2017 rok.

Według szacunkowych danych, w całym 2017 roku EBITDA Grupy Enea zwiększyła się o ponad 15% r/r do 2.684 mld zł, a zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wzrósł o 36,5% do 1.07 mld zł.

Grupa Enea wytworzyła w 2017 r. 21 TWh energii elektrycznej, czyli aż o 54% więcej niż w roku poprzednim. Sprzedaż usług dystrybucji odbiorcom końcowym zwiększyła się do 19,3 TWh z 18,7 TWh w 2016 roku.  Z kolei wolumen sprzedaży energii elektrycznej i paliwa gazowego odbiorcom detalicznym urósł do 18,9 TWh. Produkcja węgla w Grupie ukształtowała się na podobnym r/r poziomie – 9,1 mln ton.

– Miniony rok był niezwykle ważny dla Grupy Enea i pełen wyzwań, w tym w obszarze dystrybucji, który zmierzył się ze skutkami nawałnic. Powiększyliśmy Grupę o nowe, bardzo wartościowe aktywa w obszarze wytwarzania. Oddaliśmy do eksploatacji największy i najnowocześniejszy blok energetyczny w kraju w Elektrowni Kozienice oraz przejęliśmy Elektrownię Połaniec, dzięki czemu z zainstalowaną mocą ponad 6,2 GW umocniliśmy się na pozycji wicelidera w obszarze wytwarzania energii elektrycznej w Polsce. Te strategiczne działania przełożyły się już częściowo na wyniki finansowe i operacyjne Grupy, ale w przypadku bloku nr 11 w Elektrowni Kozienice będą dużo lepiej widoczne w wynikach kolejnych kwartałów i lat – powiedział Piotr Olejniczak, wiceprezes Enei ds. finansowych.

Ostateczne wyniki zostaną przedstawione w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Enea oraz jednostkowym sprawozdaniu finansowym Enea S.A. za rok 2017, których publikację zaplanowano na 23 marca 2018 roku.

 

Szacunki wybranych skonsolidowanych danych finansowych i operacyjnych Grupy Enea:

 

GK Enea

Jednostka

2016

2017

zmiana % r/r

Przychody ze sprzedaży netto

mln zł

11 256

11 406

1,3%

EBIT

mln zł

1 119

1 488

33,0%

Zysk netto

mln zł

849

1 165

37,2%

Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej

mln zł

784

1 070

36,5%

EBITDA, w tym:

mln zł

2 328

2 684

15,3%

Obrót

mln zł

154

178

15,6%

Dystrybucja

mln zł

1 111

1 073

-3,4%

Wytwarzanie

mln zł

517

735

42,2%

Wydobycie

mln zł

612

709

15,8%

Produkcja węgla netto

mln ton

9,0

9,1

1,1%

Całkowite wytwarzanie energii elektrycznej

TWh

13,6

21,0

54,4%

Sprzedaż usług dystrybucji odbiorcom końcowym

TWh

18,7

19,3

3,2%

Sprzedaż energii elektrycznej i paliwa gazowego odbiorcom detalicznym

TWh

18,0

18,9

5,0%