Raport bieżący nr 3/2018

Tytuł raportu: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku
Data: 16.01.2018 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 3/2018

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Enea S.A. (Emitent) działając zgodnie z § 103 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […] (dalej: "Rozporządzenie"), podaje terminy przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych w 2018 roku.

Skonsolidowane rozszerzone raporty kwartalne, zawierające jednostkowe kwartalne sprawozdania finansowe:

QSr za I kwartał 2018 r. – 24 maja 2018 r.

QSr za III kwartał 2018 r. - 23 listopada 2018 r.

Skonsolidowany rozszerzony raport półroczny, zawierający skrócone jednostkowe półroczne sprawozdanie finansowe:

PSr za I półrocze 2018 r. – 13 września 2018 r.

Raport roczny:

R – raport jednostkowy roczny za 2017 r. – 23 marca 2018 r.

RS – raport skonsolidowany roczny za 2017 r. – 23 marca 2018 r.

Jednocześnie Emitent oświadcza o zamiarze kontynuacji przekazywania rozszerzonych skonsolidowanych raportów kwartalnych zawierających skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe, o którym mowa w § 83 ust. 1 Rozporządzenia oraz rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego zawierającego skrócone półroczne sprawozdanie finansowe, o którym mowa w § 83 ust. 3 Rozporządzenia.

Emitent informuje, że działając odpowiednio zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia, Spółka nie będzie przekazywała rozszerzonych skonsolidowanych raportów kwartalnych (QSr) za IV kwartał 2017 roku oraz II kwartał 2018 roku.

Ponadto Emitent informuje, iż skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej, o którym mowa w § 82a ust. 4 Rozporządzenia zostanie przekazane wraz ze skonsolidowanym raportem rocznym tj. w dniu 23 marca 2018 r.