Raport bieżący nr 1/2018

Tytuł raportu: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Enea S.A. w dniu 28 grudnia 2017 roku
Data: 03.01.2018 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 1/2018

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Treść raportu:

Zarząd Enea S.A. ("Spółka") informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 28 grudnia 2017 roku ("NWZ") akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% głosów na tym NWZ byli:

- Skarb Państwa, który posiadał na NWZ 227.357.768 akcji Enea S.A., z których przysługiwało 227.357.768 głosów, co stanowiło 78,56% liczby głosów na tym NWZ i odpowiadało 51,50% ogólnej liczby głosów w Spółce,

- Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny który posiadał na NWZ 19.000.000 akcji Enea S.A., z których przysługiwało 19.000.000 głosów, co stanowiło 6,57% liczby głosów na tym NWZ i odpowiadało 4,30% ogólnej liczby głosów w Spółce.