Raport bieżący nr 47/2017

Tytuł raportu: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. w dniu 28 grudnia 2017 roku
Data: 28.12.2017 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 47/2017

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. w dniu 28 grudnia 2017 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Enea S.A. (Spółka) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. w dniu 28 grudnia 2017 roku. Jednocześnie Spółka informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, natomiast Akcjonariusz głosujący przeciwko uchwałom nr 4 i 6 podjętym przez to Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zgłosił sprzeciwy do tych uchwał.

Szczegółowa podstawa prawna § 38 ust. 1 pkt 7 - 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […].