Raport bieżący nr 45/2017

Tytuł raportu: Zmiany Statutu Spółki dokonane przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. w dniu 28 grudnia 2017 roku
Data: 28.12.2017 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 45/2017

Zmiany Statutu Spółki dokonane przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. w dniu 28 grudnia 2017 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Enea S.A. (Spółka) informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. obradujące w dniu 28 grudnia 2017 roku na mocy uchwał nr 4 i 5 dokonało zmian Statutu Spółki w zakresie wskazanym w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […].