Enea Operator wzmacnia zasilanie Bydgoszczy (GPZ Jachcice) (1).jpg

Enea Operator wzmacnia zasilanie Bydgoszczy

Enea Operator dokonała kompleksowej modernizacji Głównego Punktu Zasilania (GPZ) Jachcice. Modernizacja, oprócz przebudowy samej stacji, objęła również budowę nowych wyprowadzeń linii średniego napięcia i powiązanie ich z istniejącą siecią energetyczną. Warta prawie 15 mln zł inwestycja znacząco poprawi bezpieczeństwo energetyczne, głównie północno-zachodniej części Bydgoszczy.

Podczas kompleksowej modernizacji stacji wybudowane zostały nowe rozdzielnie: wysokiego napięcia (110 kV), średniego (30 kV i 15 kV) oraz stanowiska transformatorów mocy i potrzeb własnych. Nowe wyprowadzenia w postaci linii średniego napięcia zasilać będą prawie 20 tys. Odbiorców, mieszkających w północno-zachodnich dzielnicach Bydgoszczy, takich jak Piaski, Jachcice, Opławiec, Czyżkówko. Inwestycja pozwoli również na bezpośrednie przyłączenie do nowej rozdzielni strategicznych Odbiorców przemysłowych i użyteczności publicznej, takich jak np. PESA Bydgoszcz oraz dworzec kolejowy Bydgoszcz Główna.

Bydgoszcz to jeden z najważniejszych i dynamicznie rozwijających się ośrodków miejskich na terenie działania Enei Operator, dlatego adekwatnie reagujemy na potrzeby mieszkańców oraz lokalnego biznesu. Zmodernizowany GPZ Jachcice znacząco zwiększy pewność zasilania miasta oraz poprawi układ sieci średniego napięcia – powiedział podczas otwarcia GPZ-u Jachcice Andrzej Kojro, prezes Enei Operator.

Głównym celem kompleksowej modernizacji GPZ-u było zwiększenie niezawodności działania stacji oraz układu pracy sieci średniego napięcia, między innymi poprzez dostosowanie ich do standardów technicznych stosowanych w Enei Operator. Dzięki inwestycji znacząco wzrosła pewność zasilania dla Odbiorców z północno-zachodniej części Bydgoszczy. Wykonawcą wartej prawie 15 mln zł inwestycji była firma Elektrobudowa Katowice.