Raport bieżący nr 39/2017

Tytuł raportu: Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enea S.A. zwołanego na dzień 28 grudnia 2017 roku
Data: 01.12.2017 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 39/2017

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enea S.A. zwołanego na dzień 28 grudnia 2017 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Działając zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […], Zarząd Enea S.A. (Spółka) przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enea S.A., które odbędzie się w dniu 28 grudnia 2017 roku wraz ze wskazaniem proponowanych zmian w Statucie Spółki w związku z punktem 6 i 7 planowanego porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enea S.A.