Raport bieżący nr 38/2017

Tytuł raportu: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enea S.A. na dzień 28 grudnia 2017 roku
Data: 01.12.2017 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 38/2017

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enea S.A. na dzień 28 grudnia 2017 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki Enea S.A. ("Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 29 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 28 grudnia 2017 roku, na godzinę 11.00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. z siedzibą w Poznaniu. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. odbędzie się w Hotelu The Westin Warsaw (sala COPERNICUS I, piętro I), przy Alei Jana Pawła II 21 w Warszawie.

Pełną treść ogłoszenia Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.