Raport bieżący nr 37/2017

Tytuł raportu: Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za okres I - III kwartał 2017 roku
Data: 07.11.2017 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 37/2017

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W związku z przyjęciem przez Zarząd Enea S.A. (Spółka) w dniu 7 listopada 2017 roku informacji o wstępnych wynikach finansowych Grupy Kapitałowej Enea za okres I - III kwartał 2017 roku, Spółka podjęła decyzję o przekazaniu do publicznej wiadomości wstępnych wyników finansowych za okres I - III kwartał 2017 roku, które zostały zaprezentowane poniżej.

Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Enea za okres I - III kwartał 2017 roku:

Przychody ze sprzedaży netto: 8.398 mln zł

EBITDA: 1.947 mln zł

EBIT: 1.070 mln zł

Zysk netto: 838 mln zł

Wynik EBITDA w poszczególnych obszarach działalności za okres I - III kwartał 2017 roku:

Obrót: 131 mln zł

Dystrybucja: 798 mln zł

Wytwarzanie: 610 mln zł

Wydobycie: 451 mln zł *

Jednostkowe wyniki finansowe Enea S.A. za okres I - III kwartał 2017 roku:

Przychody ze sprzedaży netto: 4.175 mln zł

EBITDA: 87 mln zł

EBIT: 85 mln zł

Zysk netto: 911 mln zł

Ostateczne wyniki zostaną przedstawione w rozszerzonym skonsolidowanym raporcie kwartalnym Grupy Kapitałowej Enea za III kwartał 2017 roku, którego publikację zaplanowano na 23 listopada 2017 roku.

* Różnica w sposobie ujęcia EBITDA GK LW Bogdanka i obszaru wydobycia GK Enea wynika ze sposobu ujęcia amortyzacji oraz korekt prezentacyjnych.