Raport bieżący nr 36/2017

Tytuł raportu: Uzupełnienie informacji nt. osoby powołanej na stanowisko Członka Zarządu ds. Korporacyjnych Enea S.A.
Data: 06.10.2017 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 36/2017

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 35/2017 z dnia 5 października 2017 roku Zarząd Enea S.A. przekazuje uzupełnienie informacji w zakresie wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej przez Pana Zbigniewa Piętkę, powołanego na stanowisko Członka Zarządu ds. Korporacyjnych Enea S.A.

 

Wykształcenie

2000-2001 Politechnika Warszawska: Studia Podyplomowe "Zarządzanie przedsiębiorstwem energetycznym w warunkach rozwoju rynków energii"

1976-1981 Politechnika Szczecińska: Wydział Elektryczny - magister inżynier elektryk

 

Doświadczenie zawodowe

od lipca 2016 - Z-ca Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie ds. Technicznych

od września 2014 - Technikum Mechaniczno - Energetyczne - nauczyciel przedmiotów zawodowych

2009-2014 - Polska Żegluga Morska - Oficer Elektro - Automatyk

2007-2008 - Enea S.A.- Członek Zarządu ds. Infrastruktury

1994 - 2007 - Zarząd Morskich Portów Szczecin - Świnoujście - Kierownik Działu Energetycznego (główny energetyk)

1981-1994 - Polska Żegluga Morska - Oficer Elektro - Automatyk

2007-2009 - Członek Rady Nadzorczej Energomiar Sp. z.o.o (grupa Enea)

2000-2007 - Członek Rady Nadzorczej Portowych Centralnych Warsztatów Mechanicznych

 

Dodatkowe doświadczenie zawodowe oraz uprawnienia, ukończone kursy i szkolenia

od 2015 Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej Nr 82 - Uprawnienia energetyczne E i D grupy I, II, III

od 2006 Rzeczoznawca SIMP - specjalność - gospodarka energetyczna w przemyśle

od 1998 Członek Komisji Kwalifikacyjnej nr 82 - Uprawnienia energetyczne E i D grupy I, II, III

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Zbigniew Piętka nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do Enea S.A., jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu. Pan Zbigniew Piętka nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […].