Raport bieżący nr 35/2017

Tytuł raportu: Powołanie Członka Zarządu Enea S.A.
Data: 05.10.2017 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 35/2017

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Enea S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 5 października 2017 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w przedmiocie powołania ze skutkiem od dnia 10 października 2017 roku Pana Zbigniewa Piętkę na stanowisko Członka Zarządu ds. Korporacyjnych.

Pozostałe informacje nt. nowo powołanego Członka Zarządu Spółki zostaną przekazane do publicznej wiadomości w odrębnym raporcie bieżącym po uzyskaniu przez Spółkę stosownych informacji oraz oświadczeń.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […].