Raport bieżący nr 33/2017

Tytuł raportu: Uzupełnienie informacji nt. osoby powołanej na stanowisko Członka Zarządu ds. Finansowych Enea S.A.
Data: 29.09.2017 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 33/2017

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 32/2017 z dnia 22 września 2017 roku Zarząd Enea S.A. przekazuje uzupełnienie informacji w zakresie wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej przez Pana Piotra Olejniczaka, powołanego na stanowisko Członka Zarządu ds. Finansowych Enea S.A.

Doświadczenie zawodowe:

- od maja 2015 - działalność gospodarcza/Capita Sp. z o.o. (w tym od połowy lipca 2017 Doradca Zarządu Enea Wytwarzanie Sp. z o.o.);

- 2008 - kwiecień 2015 - IPOPEMA Securities S.A.- Dyrektor, Departament Rynków Kapitałowych;

- 2001 - 2008 - KPMG Advisory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.; Corporate Finance Group: Wicedyrektor (od października 2004 ), Menedżer (w latach 2001- 2004)

- 1996 - 2001- BRE Corporate Finance S.A./Business Management&Finance S.A., w tym Area Manager (od maja 2000 ), Manager (w latach 1997-2000), Senior Consultant (w latach 1996-1997);

- 1994 - 1995 - DORADCA Consultants Ltd. - Młodszy Konsultant, Departament Doradztwa Finansowego.

Wykształcenie i szkolenia:

- 2012 - egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa;

- 2008-2010 - Uniwersytet Warszawski: Studia Podyplomowe Prawa Spółek i Prawa Rynku Kapitałowego;

- 2001-2008 - KPMG: szkolenia w ramach programu rozwoju kadry menedżerskiej, m.in.: fuzje i przejęcia, wyceny, finansowanie i ryzyko kredytowe, negocjacje, rozwój sprzedaży, ocena pracowników, zarządzanie ryzykiem, trening medialny;

- 1993 i 1995 - Stypendia w FHTW Berlin i Johann-Wolfgang-Goethe Universität Frankfurt/Main: finanse, język niemiecki;

- 1989-1994 - Uniwersytet Gdański: Wydział Ekonomii, Instytut Handlu Zagranicznego, Magister Ekonomii.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Piotr Olejniczak nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do Enea S.A., jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu. Pan Piotr Olejniczak nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […].