Raport bieżący nr 32/2017

Tytuł raportu: Powołanie Członka Zarządu Enea S.A.
Data: 22.09.2017 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 32/2017

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Enea S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 22 września 2017 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w przedmiocie powołania ze skutkiem od dnia 1 października 2017 roku Pana Piotra Olejniczaka na stanowisko Członka Zarządu ds. Finansowych.

Pozostałe informacje nt. nowo powołanego Członka Zarządu Spółki zostaną przekazane do publicznej wiadomości w odrębnym raporcie bieżącym po uzyskaniu przez Spółkę stosownych informacji oraz oświadczeń.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […].