Raport bieżący nr 28/2017

Tytuł raportu: Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za I półrocze 2017 roku
Data: 01.08.2017 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 28/2017

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W związku z przyjęciem przez Zarząd Enea S.A. (Spółka) w dniu 1 sierpnia 2017 roku informacji o wstępnych wynikach finansowych Grupy Kapitałowej Enea za I półrocze 2017 roku, Spółka podjęła decyzję o przekazaniu do publicznej wiadomości wstępnych wyników finansowych za I półrocze 2017 roku, które zostały zaprezentowane poniżej.

Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Enea za I półrocze 2017 roku:

Przychody ze sprzedaży netto: 5.567 mln zł

EBITDA: 1.341 mln zł

EBIT: 764 mln zł

Zysk netto: 606 mln zł

Wynik EBITDA w poszczególnych obszarach działalności:

Obrót: 105 mln zł

Dystrybucja: 517 mln zł

Wytwarzanie: 420 mln zł

Wydobycie: 321 mln zł *

Jednostkowe wyniki finansowe Enea S.A. za I półrocze 2017 roku:

Przychody ze sprzedaży netto: 2.826 mln zł

EBITDA: 80 mln zł

EBIT: 79 mln zł

Zysk netto: 900 mln zł

Zaprezentowane wyniki mają charakter szacunkowy, wpływ na ostateczne wyniki mogą mieć m.in. trwające obecnie prace nad ustaleniem wartości godziwych głównych pozycji nabytych aktywów oraz przejętych zobowiązań dla spółek Enea Elektrownia Połaniec S.A. oraz Polimex-Mostostal S.A. (alokacja ceny nabycia).

Ostateczne wyniki zostaną przedstawione w rozszerzonym skonsolidowanym raporcie półrocznym Grupy Kapitałowej Enea za I półrocze 2017 roku, którego publikację zaplanowano na 7 września 2017 roku.

* Różnica w sposobie ujęcia EBITDA GK LW Bogdanka i obszaru wydobycia GK Enea wynika ze sposobu ujęcia amortyzacji oraz korekt prezentacyjnych.