Raport bieżący nr 27/2017

Tytuł raportu: Potwierdzenie oceny ratingowej Enea S.A. przez Fitch Ratings
Data: 30.06.2017 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 27/2017

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Enea S.A. ("Spółka") informuje, iż w wydanym w dniu 30 czerwca 2017 roku komunikacie agencja ratingowa Fitch Ratings ("Agencja") potwierdziła dla Spółki długoterminowy rating w walucie krajowej i zagranicznej na poziomie "BBB", jak również potwierdziła i jednocześnie wycofała z przyczyn kontraktowych krajowy rating długoterminowy na poziomie "A+(pol)" ze stabilną perspektywą.

Zgodnie z komunikatem Agencji, potwierdzenie ratingów następuje po serii inwestycji kapitałowych dokonanych przez Enea w 2017 roku, które obejmują przejęcie spółki ENGIE Energia Polska S.A., inwestycje w mniejszościowe pakiety udziałów Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o.o. oraz akcji Polimex-Mostostal S.A. Inwestycje te zmniejszyły znaczenie segmentu dystrybucji energii elektrycznej w profilu biznesowym Enea, jak również przyczyniły się do zwiększenia dźwigni netto Spółki. Wpływ największej z akwizycji, ENGIE Energia Polska S.A., na profil kredytowy jest jednak częściowo złagodzony z uwagi na wcześniejszą modernizację przejętych bloków energetycznych, ich rentowność oraz niewygórowaną wartość transakcji.

Agencja spodziewa się, że w wyniku dokonanych i planowanych inwestycji dźwignia finansowa netto oparta na przepływach środków z działalności operacyjnej (FFO) Enea wzrośnie do poziomu około 3x w latach 2017-2019 z 2,2x w 2016 roku. Agencja przewiduje, że dźwignia finansowa netto nie przekroczy poziomu 3x, co stanowi podstawę potwierdzenia ratingów na dotychczasowym poziomie.

Dodatkowe informacje, w tym definicje ratingów stosowanych przez Agencję, zasady ich stosowania, zastosowane kryteria i metodyki, ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności oraz dokumenty dotyczące stosowanych polityk i procedur są dostępne na stronie Agencji pod adresem www.fitchratings.com.

Treść komunikatu Agencji, Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.

Załączniki