Raport bieżący nr 22/2017

Tytuł raportu: Informacja w sprawie dywidendy
Data: 26.06.2017 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 22/2017

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Enea S.A. informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. w dniu 26 czerwca 2017 roku ustaliło następujący sposób podziału zysku netto za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. w kwocie 620 243 tys. zł:

- wypłata dywidendy dla Akcjonariuszy – 110 360 644,50 zł, co stanowi 0,25 zł zysku na jedną akcję,

- zwiększenie kapitałów rezerwowych z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji – 509 882 355,50 zł.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. ustaliło dzień prawa do dywidendy na 24 lipca 2017 r. oraz dzień wypłaty dywidendy na 10 sierpnia 2017 r.

Dywidendą objętych zostało 441.442.578 akcji Enea S.A.

Podstawa prawna: § 38 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […]