Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz na podstronie Polityka Prywatności.

Uwaga. Przeglądasz artykuł starszy niż rok – informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne

Enea Trading i Polska Grupa Górnicza podpisały list intencyjny dotyczący współpracy na rzecz rozwoju technologii wykorzystania mułów węglowych w energetyce

Enea Trading i Polska Grupa Górnicza (PGG) nawiązały współpracę w zakresie wymiany doświadczeń i wiedzy w celu przygotowania nowej mieszanki paliwa z wykorzystaniem mułów węglowych, która byłaby możliwa do komercyjnego wykorzystania w energetyce. Innowacyjny produkt pozwoli na ograniczenie sprzedaży tzw. sortymentów mułowych klientom indywidualnym, co przyczyni się do poprawy jakości powietrza.

Grupa Enea i Polska Grupa Górnicza są nastawione na współpracę w zakresie unowocześniania polskiego potencjału energetycznego i górniczego oraz budowania nowych kompetencji w obu sektorach. Podpisany przez firmy list intencyjny pozwoli zacieśnić współpracę dotyczącą komercyjnego zagospodarowania mułów węglowych i flotokoncentratów poprzez ich wykorzystanie, jako składnika paliwa węglowego używanego w blokach energetycznych należących do Grupy Enea.

– Jako innowacyjna Grupa surowcowo-energetyczna i jeden z kluczowych podmiotów polskiego sektora energetycznego przykładamy wagę do kooperacji z Polską Grupą Górniczą. Jednym z elementów tej współpracy jest planowane współdziałanie w zakresie wdrażania technologii wykorzystania sortymentów mułowych i flotokoncentratów w energetyce zawodowej na bazie naszych źródeł wytwórczych. Liczę, że wiedza oraz doświadczenie Enei przyczynią się do rozwoju tej technologii – powiedział Mirosław Kowalik, prezes Enei.

– W Polskiej Grupie Górniczej patrzymy na kwestię zagospodarowania mułów węglowych w dwóch perspektywach czasowych. W perspektywie krótkoterminowej, najważniejsze jest ograniczenie sprzedaży sortymentów mułowych dla klientów indywidualnych, oraz ograniczenie głębokiego wzbogacania sortymentów miałowych, które w efekcie przyniesie spadek produkcji dotąd trudno zbywalnych sortymentów. W perspektywie długoterminowej wspólne z energetykami i środowiskami naukowymi poszukujemy ekologicznych sposobów ich wykorzystania – powiedział Tomasz Rogala, prezes Polskiej Grupy Górniczej.

Zakłady skupione w Grupie Enea od wielu lat współpracują z PGG. Elektrownie i elektrociepłownie Grupy Enea nieprzerwanie wykorzystują do wytwarzania energii również węgiel pochodzący z kopalń, które obecnie należą do PGG. Od marca tego roku Enea została udziałowcem PGG. Już chociażby w związku z tym podjęcie współpracy w szerszym niż dotąd zakresie jest w pełni uzasadnione zwłaszcza, że obecna inicjatywa przyniesie korzyści obu zaangażowanym w nią stronom.

– Wprowadzenie mułów węglowych jako jednego z współspalanych surowców pozwoli na znaczne ograniczenie kosztów zużywanego paliwa. Współpraca z PGG w zakresie wykorzystania sortymentów mułowych i flotokoncentratów stanowi uzupełnienie portfela węglowego Grupy w którym podstawową rolę odgrywają i będą odgrywały dostawy węgla z LW Bogdanka. Przeprowadzone wstępne analizy wskazują, że jednostkowy koszt produkcji energii z wykorzystywaniem paliwa przygotowanego w oparciu o zmodyfikowaną technologię, z dostępnych sortymentów mułowych, jest niższy niż w przypadku stosowania innych paliw – przekazał Dawid Klimczak, prezes Enei Trading.

– Skutkiem wykorzystania mułów i flotokoncentratów w energetyce zawodowej będzie  ograniczenie ich sprzedaży dla Klientów indywidualnych. Co za tym idzie, przełoży się to na poprawę jakości powietrza – bloki węglowe w Elektrowni Kozienice i Elektrowni Połaniec wyposażone są w nowoczesne i rozbudowane instalacje służące ochronie środowiska, w które z oczywistych względów nie są wyposażone domowe paleniska – podsumował Adam Hochuł, wiceprezes ds. sprzedaży Polskiej Grupy Górniczej.

Mułem węglowym nazywamy sortyment o uziarnieniu 0-1mm. Węgiel w celu poprawy jego własności energetycznych poddawany jest procesom przeróbczym. Odbywa się to w technologicznym procesie wzbogacania. Proces ten  przebiega w ośrodku wodnym, a wytworzone produkty rozdziału podlegają następnie procesom odwadniania. Efektem tego procesu jest powstanie mułu węglowego. Poprzez wzbogacanie mułów węglowych powstaje flotokoncentrat. Flotokoncentrat inaczej flot węglowy jest to materiał opałowy charakteryzujący się  wysoką wartością opałową, oraz wielkością ziaren 0-1mm. Charakteryzuje się bardzo stabilnym a przy tym także ekonomicznym spalaniem.

O GRUPIE ENEA
Grupa Enea to wicelider polskiego rynku elektroenergetycznego w zakresie produkcji energii elektrycznej. Zarządza pełnym łańcuchem wartości na rynku energii elektrycznej: od paliwa, poprzez produkcję energii elektrycznej, dystrybucję, sprzedaż i obsługę Klienta. Odpowiada za bezpieczne dostawy energii do 2,5 mln Klientów.
Do Enei Operator należy sieć dystrybucyjna w północno-zachodniej Polsce (ok. 1/5 powierzchni kraju). Grupa zatrudnia w całej Polsce ok. 15,7 tys. Pracowników, którzy tworzą innowacyjny koncern surowcowo-energetyczny. Do Grupy należą dwie ważne elektrownie systemowe: Elektrownia Kozienice i Elektrownia Połaniec. W ramach Grupy Enea działa również Lubelski Węgiel Bogdanka – kopalnia jest głównym dostawcą surowca do należących do Grupy elektrowni. Działalność Grupy obejmuje również energetykę cieplną w zakładach w Białymstoku, Obornikach i Pile.

Grupa Enea w liczbach:
5,2 GW zainstalowanej mocy elektrycznej
3 pola wydobywcze
121,3 tys. km linii dystrybucyjnych wraz z przyłączami
15,7 tys. Pracowników
2,5 mln Klientów

O PGG
Polska Grupa Górnicza jest liderem w obszarze wydobycia węgla kamiennego w Europie i wychodzi naprzeciw swoim klientom oferując produkty najwyższej jakości. PGG jest kluczowym producentem wysokojakościowych paliw węglowych gwarantujących bezpieczeństwo rynku energetycznego i ciepłowniczego w Polsce. Jako producent posiada największy wolumen krajowego wydobycia węgla i zaspokaja aż 54% potrzeb w segmencie ciepłownictwa i energetyki przemysłowe, 40% energetyki zawodowej oraz 42% potrzeb odbiorców indywidualnych. Roczna produkcja wynosi około 30 mln ton surowca przeznaczonego głównie dla sektora energetycznego i odbiorcy detalicznego. Zatrudnia 43 tyś pracowników, w dziewięciu kopalniach wchodzących w skład grupy. Niezwykle istotne dla firmy są działania proekologiczne. Dzięki otwartości czerpie z doświadczeń podmiotów, z którymi współpracuje i buduje relacje oparte na profesjonalizmie i jakości.

PGG w liczbach:
9 kopalń węgla kamiennego
4 specjalistyczne jednostki organizacyjne
43,3 tyś pracowników
1,3 mld ton łączne zasoby operatywne
458,9 km2 łączna powierzchnia obszarów górniczych