Raport bieżący nr 18/2017

Tytuł raportu: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enea S.A. na dzień 26 czerwca 2017 roku
Data: 30.05.2017 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 18/2017

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enea S.A. na dzień 26 czerwca 2017 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Enea S.A. ("Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 395 § 1 w związku z art. 402² Kodeksu spółek handlowych i § 29 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 26 czerwca 2017 roku, na godzinę 11.00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. z siedzibą w Poznaniu. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. odbędzie się w Hotelu The Westin Warsaw (sala COPERNICUS I, piętro I), przy Alei Jana Pawła II 21 w Warszawie.

Pełną treść ogłoszenia Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.