Raport bieżący nr 17/2017

Tytuł raportu: Rezygnacja Spółki z udziału w transakcji nabycia aktywów od EDF
Data: 11.05.2017 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 17/2017

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Enea S.A. ("Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2017 z 27 stycznia 2017 roku informuje, iż 11 maja 2017 roku podjął uchwałę o rezygnacji z udziału Spółki w transakcji nabycia polskich aktywów należących do EDF International SAS oraz EDF Investment II B.V.