Raport bieżący nr 16/2017

Tytuł raportu: Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za I kwartał 2017 roku
Data: 09.05.2017 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 16/2017

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W związku z przyjęciem przez Zarząd Enea S.A. (Spółka) w dniu 9 maja 2017 roku informacji o wstępnych wynikach finansowych Grupy Kapitałowej Enea za I kwartał 2017 roku, Spółka podjęła decyzję o przekazaniu do publicznej wiadomości wstępnych wyników finansowych za I kwartał 2017 roku, które zostały zaprezentowane poniżej.

Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Enea za I kwartał 2017 roku:

Przychody ze sprzedaży netto: 2.710 mln zł

EBITDA: 666 mln zł

EBIT: 383 mln zł

Zysk netto: 321 mln zł

Wynik EBITDA w poszczególnych obszarach działalności:

Obrót: 51 mln zł

Dystrybucja: 262 mln zł

Wytwarzanie: 202 mln zł

Wydobycie: 178 mln zł *

Jednostkowe wyniki finansowe Enea S.A. za I kwartał 2017 roku:

Przychody ze sprzedaży netto: 1.490 mln zł

EBITDA: 42 mln zł

EBIT: 41 mln zł

Zysk netto: 80 mln zł

Na osiągnięty wynik brutto w I kwartale 2017 roku wpływ miała m.in. wycena opcji zakupu akcji spółki Polimex - Mostostal S.A. w wysokości 53 mln zł, która została ujęta w przychodach finansowych; wycena uwzględnia kurs akcji Polimexu - Mostostal S.A. wg stanu na dzień 31 marca 2017 roku.

Ostateczne wyniki zostaną przedstawione w rozszerzonym skonsolidowanym raporcie kwartalnym Grupy Kapitałowej Enea za I kwartał 2017 roku, którego publikację zaplanowano na 25 maja 2017 roku.

* Różnica w sposobie ujęcia EBITDA GK LW Bogdanka i obszaru wydobycia GK Enea wynika ze sposobu ujęcia amortyzacji oraz korekt prezentacyjnych.