Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz na podstronie Polityka Prywatności.

Enea Partnerem Strategicznym Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Enea przystąpiła do Programu Partnerstwa Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Oficjalna inauguracja współpracy miała miejsce podczas ogłoszenia Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2016. Dobre praktyki”.

Program Partnerstwa Forum Odpowiedzialnego Biznesu to długofalowy i kompleksowy program współpracy z firmami – liderami odpowiedzialnego biznesu, które poprzez swoje zaangażowanie i działania przyczyniają się do szerzenia idei odpowiedzialnego biznesu w Polsce i kreowania dobrego klimatu wśród różnych grup interesariuszy. Partnerzy strategiczni to firmy, które mogą pochwalić się dorobkiem w zakresie odpowiedzialności społecznej i zrównoważonego rozwoju.

Grupa Enea od lat prowadzi liczne projekty i wspiera różne inicjatywy w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu. Potwierdzeniem zaangażowania jest publikowanie od 2011 roku w Raporcie „Odpowiedzialny Biznes w Polsce. Dobre praktyki” działań CSR zrealizowanych przez Grupę Enea. Raport FOB jest największym cyklicznym w Polsce przeglądem aktywności i działań biznesu społecznie odpowiedzialnego. Piętnasta edycja raportu zawiera opisy praktyk 180 firm, które swoje działania realizowały w 2016 r. oraz podsumowuje najważniejsze kwestie związane z odpowiedzialnym biznesem w Polsce.

W raporcie wyróżnionych zostało sześć projektów i programów CSR Grupy Enea. Wśród opublikowanych praktyk znalazły się dwie inicjatywy długoterminowe:

  • raport zrównoważonego rozwoju za rok 2015;
  • program wolontariatu kompetencyjnego – lekcje edukacyjne „Nie taki prąd straszny”;

oraz cztery nowe inicjatywy:

  • program ochrony czynnej skrajnie zagrożonego wyginięciem rybołowa z uwzględnieniem infrastruktury przesyłu energii – inicjatywa Enei Operator we współpracy z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim;
  • zasady przyjmowania i wręczania upominków w Grupie Enea;
  • akcja edukacyjna Enei Operator „Dbamy o Twoje bezpieczeństwo. Ty też o nie zadbaj!”;
  • konkurs Enei Trading „Modelowanie Rynku Energii”.