Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz na podstronie Polityka Prywatności.

Enea skorzystała z finansowania dostarczonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego przy nabyciu Elektrowni Połaniec

Enea za ok. 1,26 mld zł kupiła Elektrownię Połaniec, która przeszła w ostatnich latach wart ok. 1,5 mld zł intensywny program modernizacyjny. Enea przy finansowaniu transakcji skorzystała głównie ze środków własnych, w tym także ze środków pozyskanych w ramach pierwszej publicznej emisji oraz emisji dostępnej w ramach programu gwarantowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Enea w szerokim zakresie współpracuje z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, zarówno w zakresie programów emisji obligacji jak i przy realizowaniu transakcji rynku finansowego, w szczególności w zakresie zabezpieczania ryzyka stopy procentowej.

W ostatnich latach Enea skorzystała z dwóch programów emisji obligacji. Zawarła z BGK jedną umowę dotyczącą Programu Emisji Obligacji do kwoty 1 mld zł w maju 2014 r. oraz drugą do kwoty 700 mln zł w grudniu 2015 r. Środki z emisji obligacji w ramach tych umów posłużyły do nabycia akcji LW Bogdanka, jak również finansowania inwestycji Grupy Enea, a także w części właśnie do nabycia akcji ENGIE Energia Polska S.A.

- Zgodnie ze strategią realizujemy ambitny program inwestycyjny, finansujemy go ze środków własnych, ale również między innymi z pieniędzy pozyskanych w ramach współpracy z BGK. Nabywając 100 proc. akcji ENGIE Energia Polska, spółki, do której należy Elektrownia Połaniec staliśmy się drugim, największym wytwórcą energii w Polsce. Wszystkie inwestycje, które finansujemy we współpracy z BGK wpływają więc nie tylko na rozwój Grupy, ale także na bezpieczeństwo energetyczne kraju – powiedział Mikołaj Franzkowiak, wiceprezes Enei ds. finansowych.

- Finansowanie programu inwestycyjnego Grupy Enea wpisuje się w misję Banku Gospodarstwa Krajowego. Jednym z zadań banku rozwoju jest wspieranie kluczowych sektorów gospodarki, które zapewniają  bezpieczeństwo  funkcjonowania kraju. Cieszy mnie, że kontynuujemy naszą współpracę z Eneą, która rozpoczęła się w 2014 r. Po objęciu ostatniej emisji obligacji Enei przez BGK, łączne zaangażowanie banku w finansowanie sektora elektroenergetycznego przekroczyło 8 mld zł  – powiedziała Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes Zarządu BGK.

W ramach zawartej w 2015 roku umowy Enea ma prawo emitować obligacje w dogodnych dla siebie terminach do 1 marca 2018 r. Bank Gospodarstwa Krajowego automatycznie obejmuje każdą taką przyszłą emisję.

 

Grupa Enea to wicelider polskiego rynku elektroenergetycznego w zakresie energii elektrycznej. Zarządza pełnym łańcuchem wartości na rynku energii elektrycznej: od paliwa, poprzez produkcję energii elektrycznej, dystrybucję, sprzedaż i obsługę Klienta. Odpowiada za bezpieczne dostawy energii do 2,5 mln Klientów. Do Enei Operator należy sieć dystrybucyjna w północno-zachodniej Polsce (ok. 1/5 powierzchni kraju). Grupa zatrudnia w całej Polsce 15,7 tys. Pracowników, którzy tworzą innowacyjny koncern surowcowo-energetyczny. Do Grupy Enea należą dwie ważne elektrownie systemowe: Elektrownia Kozienice i Elektrownia Połaniec. W ramach Grupy działa również Lubelski Węgiel Bogdanka – kopalnia jest głównym dostawcą surowca do należących do Grupy elektrowni. Działalność Grupy Enea obejmuje również energetykę cieplną w zakładach w Białymstoku, Obornikach i Pile.

Bank Gospodarstwa Krajowego to państwowy bank rozwoju, który inicjuje i realizuje programy służące wzrostowi ekonomicznemu Polski, współpracując ze wszystkimi instytucjami rozwoju jak PFR, KUKE, PAIH, PARP i ARP. BGK rozwija systemy poręczeń i gwarancji mające na celu pobudzanie przedsiębiorczości. Jednym z ważnych zadań Banku jest również wspieranie aktywności zagranicznej polskich przedsiębiorstw. BGK zarządza programami europejskimi i dystrybuuje środki unijne w skali krajowej i regionalnej. Angażuje się w programy służące poprawie sytuacji na rynku mieszkaniowym i dostępu Polaków do mieszkań.