Raport bieżący nr 13/2017

Tytuł raportu: Dokapitalizowanie Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o.o.
Data: 30.03.2017 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 13/2017

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Enea S.A. ("Spółka") informuje, iż 30 marca 2017 roku Rada Nadzorcza Spółki wyraziła zgodę na przystąpienie Spółki do Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o.o. ("PGG") i objęcie przez Spółkę nowych udziałów w kapitale PGG o wartości nominalnej 300 mln zł w zamian za wkład pieniężny w kwocie 300 mln zł.

Powyższa decyzja związana jest z planowanym nabyciem przez PGG wybranych aktywów Katowickiego Holdingu Węglowego S.A.