Raport bieżący nr 12/2017

Tytuł raportu: Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie wypłaty dywidendy
Data: 30.03.2017 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 12/2017

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Enea S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że 30 marca 2017 roku podjął uchwałę dotyczącą podziału zysku netto za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, zgodnie z którą, rekomendowana jest wypłata dywidendy dla akcjonariuszy w kwocie 110.360.644,50 zł. W pozostałej części zysk netto Spółki za wskazany powyżej okres zgodnie z intencją Zarządu Enea S.A. miałby zostać przeznaczony na zwiększenie kapitałów rezerwowych z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji.

Jednocześnie Spółka informuje, że wraz z podjęciem ww. uchwały Zarząd Emitenta postanowił wystąpić do Rady Nadzorczej Spółki celem wydania oceny zaproponowanego podziału zysku.

Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych […].