Raport bieżący nr 11/2017

Tytuł raportu: Zmiany w procesie negocjacji dotyczących nabycia aktywów od EDF
Data: 15.03.2017 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 11/2017

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Enea S.A. ("Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2017 z 27 stycznia 2017 roku dotyczącego rozpoczęcia wraz z partnerami negocjacji z EDF International SAS i EDF Investment II B.V. ("EDF") w sprawie zakupu aktywów EDF w Polsce ("Transakcja") informuje, że 15 marca 2017 roku Spółka wraz z PGE S.A., Energa S.A. oraz PGNiG Termika S.A. ("Partnerzy Biznesowi") dokonały zmian w strukturze Transakcji polegających na:

- odstąpieniu PGNiG Termika S.A. od Transakcji;

- przejęciu dotychczas deklarowanego udziału PGNiG Termika S.A. w Transakcji przez PGE S.A., co skutkuje zwiększeniem udziału PGE S.A. w Transakcji do 60%,

- pozostawieniu udziałów Enea S.A. oraz Energa S.A. w Transakcji na niezmienionym poziomie 20% dla każdej ze spółek.

Powyższe zmiany w strukturze Transakcji wymagają potwierdzenia braku sprzeciwu ze strony EDF. Jednocześnie Zarząd Enea S.A. informuje, że Spółka wraz z Partnerami Biznesowymi poinformowała EDF o powyższych zmianach.