Raport bieżący nr 7/2017

Tytuł raportu: Spełnienie ostatniego z warunków zawieszających umowy warunkowej dotyczącej zakupu 100% akcji ENGIE Energia Polska S.A.
Data: 28.02.2017 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 7/2017

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Enea S.A. ("Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego z 23 grudnia 2016 roku nr 46/2016 informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o spełnieniu się ostatniego z warunków zawieszających umowy warunkowej sprzedaży 100% akcji spółki ENGIE Energia Polska S.A. zawartej z ENGIE International Holdings B.V. w dniu 23 grudnia 2016 roku ("Umowa").

Oznacza to, że wszystkie warunki zawieszające przewidziane w Umowie zostały spełnione, tj.:

• została uzyskana zgoda Ministra Energii, zgodnie z Ustawą o kontroli niektórych inwestycji,

• została uzyskana zgoda Prezesa UOKiK na koncentrację,

• zrzeczenie się prawa pierwokupu przez Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych, oraz

• została przeprowadzona konwersja długu ENGIE Energia Polska S.A. wobec podmiotów z grupy ENGIE na kapitał w ENGIE Energia Polska S.A.