Raport bieżący nr 5/2017

Tytuł raportu: Rozpoczęcie negocjacji z EDF Investment SAS
Data: 27.01.2017 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 5/2017

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Enea S.A. ("Spółka"), w nawiązaniu do raportów bieżących nr 27/2016 z 16 września 2016 roku oraz nr 39/2016 z 30 listopada 2016 roku dotyczących złożenia wraz z partnerami oferty na zakup aktywów EDF Investment SAS ("EDF") w Polsce, informuje, że 27 stycznia 2017 roku Spółka wraz z PGE S.A., Energa S.A. oraz PGNiG Termika S.A. ("Partnerzy Biznesowi") podpisała porozumienie (ang. Memorandum of Understanding) z EDF dotyczące prowadzenia negocjacji w sprawie zakupu aktywów EDF w Polsce ("Transakcja") oraz badania due diligence w tym zakresie.

Transakcja obejmuje:

(i) nabycie wszystkich akcji EDF w EDF Polska S.A., która jest w szczególności właścicielem 4 elektrociepłowni tj. Kraków, Gdańsk, Gdynia i Toruń oraz sieci dystrybucji ciepła w Toruniu, Elektrowni Rybnik, oraz

(ii) nabycie wszystkich akcji EDF w ZEC "Kogeneracja" S.A., która jest właścicielem 4 elektrociepłowni tj. Wrocław, Zielona Góra, Czechnica i Zawidawie oraz sieci dystrybucji ciepła w Zielonej Górze, Siechnicach i Zawidawiu.

Partnerzy Biznesowi uzgodnili, że złożenie ewentualnej oferty wiążącej nastąpi po zakończeniu badania due diligence, które będzie podstawą do podjęcia dalszych decyzji dotyczących Transakcji.

Spółka poinformuje odrębnym raportem o zawarciu prawnie wiążącej dokumentacji dotyczącej Transakcji lub o zakończeniu negocjacji dotyczących Transakcji w inny sposób.