Raport bieżący nr 47/2016

Tytuł raportu: Informacja o zawarciu listu intencyjnego dotyczącego potencjalnej inwestycji w Polimex-Mostostal S.A. oraz złożeniu wniosku do UOKiK
Data: 27.12.2016 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 47/2016

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 41/2016 z dnia 6 grudnia 2016 r. Zarząd Enea S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 27 grudnia 2016 r. Spółka zawarła wraz z Energa S.A., PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., PGNiG S.A. ("Inwestorzy") oraz Polimex-Mostostal S.A. ("Polimex") list intencyjny, w którym Inwestorzy wyrazili zamiar rozważenia potencjalnej inwestycji w Polimex oraz na podstawie którego przystąpili do rozmów z Polimex mających na celu wypracowanie szczegółowych parametrów transakcji.

Jednocześnie w tym samym dniu, Spółka wraz z Inwestorami, skierowała do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ("UOKiK") wniosek o wydanie zgody przez Prezesa UOKiK na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu przez Inwestorów wspólnej kontroli nad Polimex.