Raport bieżący nr 45/2016

Tytuł raportu: Podpisanie aneksu terminowego do umowy dotyczącej realizacji inwestycji budowy bloku energetycznego w Elektrowni Kozienice
Data: 23.12.2016 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 45/2016

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego z 22 sierpnia 2016 roku nr 24/2016 w sprawie zmiany terminu zakończenia realizacji inwestycji budowy bloku energetycznego na parametry nadkrytyczne opalanego węglem kamiennym o mocy 1075 MWe brutto ("Inwestycja"), Zarząd Enea S.A. ("Spółka"), informuje, iż 23 grudnia 2016 roku Enea Wytwarzanie Sp. z o.o. zawarła aneks terminowy do umowy z dnia 21 września 2012 roku w sprawie realizacji Inwestycji ("Aneks").

Przedmiotem Aneksu jest przedłużenie terminu realizacji umowy dotyczącej budowy bloku energetycznego w Elektrowni Kozienice ("Umowa") do dnia 19 grudnia 2017 roku, a przesunięcie terminu jej zakończenia wynika z przyczyn obiektywnych, niezależnych od stron Umowy.

Jednocześnie Spółka informuje, iż wartość Umowy, na skutek podpisania Aneksu nie ulega zmianie.